Η πρακτική μου εμπειρία ως συντάκτρια στην οίκοpress

Συνέντευξη της Ελένη Κατσίμπρα στον Σταύρο Μαραγκό

Η δημιουργία και διάδοση μιας έγκυρης και χρηστικής πληροφορίας, εκτός από απλή ενημέρωση, μπορεί να αποτελέσει το στάδιο για τη δημιουργία μιας συλλογικής κίνησης πολιτών ενάντια στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η παρούσα συνέντευξη έγινε στα πλαίσια του έργου της κοινωφελούς εργασίας από τους συντάκτες για τους συντάκτες.

Επιστροφή στη φύση: Οικοκοινότητες ή οικοχωριά: Το πρώτο οικοχωριό στην Εύβοια

Γράφει η Ελένη Κατσίμπρα
Γεωγράφος, M.Sc.

Με τον όρο οικοκοινότητες (ecovillages ή ecomunicipallities) νοούνται οι κοινότητες που παρουσιάζουν λόγω της κοινωνικής, οικονομικής και οικολογικής τους οργάνωσης (μεθόδους κατασκευής, λειτουργίας και των δηλωμένων τους στόχων) κάποια σημαντικά διαφοροποιά χαρακτηριστικά από το μέσο όρο των ανθρώπινων κοινοτήτων σε μία ευρύτερη περιοχή προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοιων κοινοτήτων που έχουν δομηθεί από την αρχή ή αναδομηθεί σε υπάρχουσα υποδομή και τα οποία διατείνονται ότι λειτουργούν ως ισχυρά εναλλακτικά εργαλεία αειφορικής ανάπτυξης. Οικοκοινότητες υπάρχουν πολλές σε όλα τα σημεία του πλανήτη, αλλά το κίνημα των οικοκοινοτήτων που αναπτύχθηκε κυρίως στη Βόρειο Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη, πρόσφατα γνωρίζει μία ραγδαία άνθηση κυρίως ως αντίδραση στις διεθνείς πολιτικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις.

Τα χημικά στα προϊόντα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας

Γράφει η Ελένη Κατσίμπρα,
Γεωγράφος, M.Sc.


Τα χημικά παρουσιάζουν ορισμένα οφέλη για την υγεία του πληθυσμού και την ποιότητα ζωής συνολικά, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις των φαρμακευτικών προϊόντων ή των καλλυντικών ή στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων. Δημιουργούν επίσης απασχόληση και ευνοούν την καινοτομία. Ταυτόχρονα, όμως, τα χημικά είναι δυνατό να ενέχουν κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον. Ανθεκτικές ενώσεις είναι δυνατόν να συσσωρεύονται στον οργανισμό και βαρέα μέταλλα να μολύνουν το νερό, τα ψάρια και το έδαφος. Ως εκ τούτου, οι επιδράσεις των χημικών πρέπει να είναι επαρκώς γνωστές ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι ανεπιθύμητες συνέπειες της χρήσης τους.

Έξυπνες Πράσινες Πόλεις

Γράφει η Ελένη Κατσίμπρα
Γεωγράφος,M.Sc

 

 Οι αστικές περιοχές είναι η πηγή πολλών από τις σημερινές περιβαλλοντικές προκλήσεις -φυσικά- αφού πλέον τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους ζουν σε πόλεις και κωμοπόλεις. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι αρχές μπορούν να αναλάβουν τη δέσμευση και να εισάγουν την καινοτομία που απαιτείται για την αντιμετώπιση και επίλυση πολλών από αυτές τις προκλήσεις. Η προσπάθεια όλων για τη δημιουργία πράσινων πόλεων θα οδηγήσει, εκτός από τη βελτίωση του περιβάλλοντος, αλλά και σε μία καλύτερη ποιότητα ζωής, μιας και η μετακίνηση των ανθρώπων σε αγροτικούς χώρους είναι πλέον πολύ δύσκολη. Αντί, λοιπόν, να επιδιώκεται η μετακίνηση των πολιτών προς πιο φυσικές περιοχές, προτείνεται να μεταφερθεί η φύση στο αστικό περιβάλλον.

Ενεργειακές κλάσεις

Γράφει η Ελένη Κατσίμπρα
Γεωγράφος, M.Sc.
 
Η ενεργειακή κλάση αναφέρει την απόδοση κάθε συσκευής σε σχέση με την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνει κατά τη λειτουργία της. Οι μεγάλες, λεγόμενες ως λευκές, διακρίνονται σε επτά ενεργειακές κλάσεις από το Α έως το G, με την Α να παρουσιάζει την καλύτερη απόδοση και συνεπώς την πιο οικονομική λειτουργία και την G να αντιστοιχεί σε μη αποδοτικές συσκευές. Είναι σημαντικό να επιλέγει κανείς συσκευές υψηλής ενεργειακής κλάσης γιατί εξοικονομείται ενέργεια, γεγονός που σημαίνει, μείωση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και συμβολή στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίες ευθύνονται σε μεγάλο ποσοστό για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την επερχόμενη κλιματική αλλαγή. 

Αειφόρος Ανάπτυξη

Γράφει η Ελένη Κατσίμπρα
Γεωγράφος, M.Sc.

Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι επιστημονικές έρευνες έχουν προσφέρει άφθονα δεδομένα που δείχνουν την αυξανόμενη υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι διαπιστώσεις αυτές συντελούν στη βαθμιαία συνειδητοποίηση ότι η οικονομική ανάπτυξη έχει κάποια όρια που προσδιορίζονται από το πεπερασμένο περιβάλλον του πλανήτη. Η ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι τα πάντα είναι δυνατά αν ο άνθρωπος διαθέσει "αρκετή ενέργεια και τεχνολογία" άρχισε να αμφισβητείται, όταν διαπιστώθηκαν η περιορισμένη αντοχή των φυσικών κύκλων, αλλά και οι αστάθμητοι κίνδυνοι από τις παρενέργειες της τεχνολογίας.

Όχι στην πίσω αυλή μου (NIMBY)

Γράφει η Ελένη Κατσίμπρα
Γεωγράφος, M.Sc.

f5katsimpra1Οι περισσότεροι άνθρωποι συμφωνούν ότι η μείωση της ρύπανσης είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο σημερινό κόσμο. Πολλοί, επίσης, αναγνωρίζουν ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικές και περιβαλλοντικά αποδεκτές πολιτικές για τη διαχείριση και διάθεση των αποβλήτων.

Το φαινόμενο του άρρωστου κτιρίου

Γράφει η Ελένη Κατσίμπρα
Γεωγράφος, M.Sc.

Αρκετά κτίρια κατασκευάζονται σήμερα με σκοπό τη μείωση του εισερχόμενου “φρέσκου” αέρα, διότι είναι οικονομικότερο να επανακυκλοφορεί ο αέρας, ο οποίος έχει ήδη θερμανθεί το χειμώνα ή ψυχθεί το καλοκαίρι, απ' ότι να ληφθεί αέρας από έξω και να θερμανθεί ή να ψυχθεί. Επιπλέον, οι πόρτες και τα παράθυρα κατασκευάζονται όσο το δυνατόν πιο αεροστεγή γίνεται και ο εισερχόμενος αέρας μέσω του εξαερισμού μειώνεται σχεδόν στο μηδέν, έτσι ώστε να αναπνέεται ανακυκλωμένος αέρας.

Βιοκλιματική Πολιτική και Πράσινη Ανάπτυξη στην Αθήνα

Γράφει η Ελένη Κατσίμπρα,
Γεωγράφος, M.Sc.
1. ΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ
Το κλίμα σε κάθε περιοχή του πλανήτη μπορεί να περιγραφεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα, πηγαίνοντας από το γενικό προς το ειδικό, από τη μεγαλύτερη κλίμακα στη μικρότερη: το μακροκλίμα, το μεσοκλίμα και το μικροκλίμα. Το μικροκλίμα μιας περιοχής είναι η διαφοροποίηση του μακροκλίματος και του μεσοκλίματος, η οποία οφείλεται κυρίως σε ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως π.χ. το δομημένο περιβάλλον ή οι γεωργικές καλλιέργειες (Μπουγαγιώτη, 2009-2010).

Παθητικό σπίτι: Πρότυπο ενεργειακής κατανάλωσης


Γράφει η Ελένη Κατσίμπρα,
Γεωγράφος, M.Sc.
pathitiko spitiΈνα παθητικό σπίτι είναι ένα κτίριο στο οποίο ένα άνετο εσωτερικό κλίμα μπορεί να διατηρηθεί χωρίς ενεργά συστήματα θέρμανσης και ψύξης (Adamson 1987 και Feist 1988). Το σπίτι θερμαίνεται και ψύχεται το ίδιο, ως εκ τούτου η ενέργεια είναι «παθητική».

Πεδίον του Άρεως - Η ιστορία του και η σημασία του

Γράφει η Ελένη Κατσίμπρα,
Γεωγράφος, M.Sc.

Το Πεδίον του Άρεως αποτελεί το μεγαλύτερο κήπο και παράλληλα πνεύμονα πρασίνου της Αθήνας, όπου συνυπάρχουν αρμονικά Τέχνη και Φύση.

Το άλσος αυτό έχει έκταση 277 στρεμμάτων (27,7 εκταρίων) μαζί με το λόφο Φινόπουλου. Βρίσκεται ΒΑ. της πλατείας Ομόνοιας από την οποία και απέχει 1 χλμ. Ολόκληρος ο χώρος του άλσους ανήκει στο Δημόσιο.
Διαβάστε περισσότερα...