Όχι στην πίσω αυλή μου (NIMBY)

Γράφει η Ελένη Κατσίμπρα
Γεωγράφος, M.Sc.

f5katsimpra1Οι περισσότεροι άνθρωποι συμφωνούν ότι η μείωση της ρύπανσης είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο σημερινό κόσμο. Πολλοί, επίσης, αναγνωρίζουν ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικές και περιβαλλοντικά αποδεκτές πολιτικές για τη διαχείριση και διάθεση των αποβλήτων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου