Βιοκλιματική Πολιτική και Πράσινη Ανάπτυξη στην Αθήνα

Γράφει η Ελένη Κατσίμπρα,
Γεωγράφος, M.Sc.
1. ΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ
Το κλίμα σε κάθε περιοχή του πλανήτη μπορεί να περιγραφεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα, πηγαίνοντας από το γενικό προς το ειδικό, από τη μεγαλύτερη κλίμακα στη μικρότερη: το μακροκλίμα, το μεσοκλίμα και το μικροκλίμα. Το μικροκλίμα μιας περιοχής είναι η διαφοροποίηση του μακροκλίματος και του μεσοκλίματος, η οποία οφείλεται κυρίως σε ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως π.χ. το δομημένο περιβάλλον ή οι γεωργικές καλλιέργειες (Μπουγαγιώτη, 2009-2010).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου