Το φαινόμενο του άρρωστου κτιρίου

Γράφει η Ελένη Κατσίμπρα
Γεωγράφος, M.Sc.

Αρκετά κτίρια κατασκευάζονται σήμερα με σκοπό τη μείωση του εισερχόμενου “φρέσκου” αέρα, διότι είναι οικονομικότερο να επανακυκλοφορεί ο αέρας, ο οποίος έχει ήδη θερμανθεί το χειμώνα ή ψυχθεί το καλοκαίρι, απ' ότι να ληφθεί αέρας από έξω και να θερμανθεί ή να ψυχθεί. Επιπλέον, οι πόρτες και τα παράθυρα κατασκευάζονται όσο το δυνατόν πιο αεροστεγή γίνεται και ο εισερχόμενος αέρας μέσω του εξαερισμού μειώνεται σχεδόν στο μηδέν, έτσι ώστε να αναπνέεται ανακυκλωμένος αέρας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου