Περιφερειακός Μηχανισμός Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Αττικής (ΑΜΚΕ)

Περιφερειακός Μηχανισμός Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Αττικής (ΑΜΚΕ)
Regional Mechanism of Social Enterprises in Attica
37 Demokratias Str.-T.K. 16675-Athens-Greece fax-+30- 210-9643878 - Cel. +30-6942423179
www.socialcoop.gr

17/12/2015

Αγαπητοί σύνεδροι παρόντες στη σημερινή ημερίδα

Ο Πε.Μη.Κοιν.Σ.Επ Αττικής αποτελεί το καταστατικό όργανο των Κοιν.Σ.Επ. στην γεωγραφική περιφέρεια της Αττικής με 30 εταίρους – μέλη στο καταστατικό και δυνητικά όλες τις Κοιν.Σ.Επ. Αττικής μέλη του.

Παρεμβαίνουμε σήμερα με αυτή την επιστολή προς όλους τους ενδιαφερομένους για την κοινωνική οικονομία διότι για μια ακόμη φορά η επίσημη πολιτεία αγνοεί τους κοινωνικούς εταίρους ως συνομιλητές της σε μια πολύ σημαντική ευκαιρία όπως αυτή για την τοποθέτηση των καίριων προβλημάτων μας, δηλαδή αυτών του κλάδου της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.


Διαμαρτυρόμαστε για αυτόν τον καταφανώς άδικο αποκλεισμό μας από το βήμα ομιλητών όπου θα μπορούσαμε να καταθέσουμε τις απόψεις και προτάσεις μας ως εκπρόσωποι του κοινωνικού συνεταιριστικού κινήματος.

Παραθέτουμε τα θέματα που μας απασχολούν όχι ως αιτήματα αλλά ως απαραίτητες πολιτικές πράξεις ευθύνης από την πολιτεία για την διευκόλυνση και εδραίωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην χώρα μας.

1. Ορισμός και θέσπιση του κοινωνικού αποτυπώματος (social impact) για την πλήρη διαφοροποίηση των συμβατικών επιχειρήσεων από τις κοινωνικές επιχειρήσεις αναφορικά με την διαχείριση και εκτέλεση έργων κοινωνικής αντίληψης με σκοπό την απασχόληση ανέργων συμπολιτών μας και ένταξη ειδικών ευπαθών ομάδων στην κοινωνία.

2. Κατάργηση της υποχρέωσης εγγυητικής επιστολής που ισχύει για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις οι όποιες διαθέτουν την χρηματική ρευστότητα ενώ οι Κοιν.Σ.Επ δεν την έχουν.

3. Να ξεκινήσει, να θεσπιστεί και να νομιμοποιηθεί μόνιμος διάλογος της πολιτείας με τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) για να μην επαναληφθεί η σημερινή (και άλλες στο παρελθόν) εικόνα αποκλεισμούτων πραγματικών κοινωνικών εταίρων.
4. Η πολιτεία και οι φορείς της να φροντίζουν ώστε τα έργα κοινωνικής αντίληψης να προωθούνται σε μικρότερους ευέλικτους φορείς κοινωνικής οικονομίας όπως είναι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, άλλοι κοινωνικοί συνεταιρισμοί και οι συμπράξεις τους και όχι σε εταιρικά σχήματα με μέλη εταιρείες και συντονιστές εταίρους άσχετους με την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
5. Τα έργα που προωθούνται προς εκτέλεση από κοινωνικές συμπράξεις να είναι μικρής αξίας σε πολλούς και όχι μεγάλης αξίας σε λίγους. Έτσι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της διαφθοράς και μεγεθύνεται η κοινωνική αποτελεσματικότητα και διαφάνεια.
6. Ειδικότερα για τις κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες στερούνται κεφαλαίων και είναι εντάσεως εργασίας να περιλαμβάνεται σε κάθε προκήρυξη η κατά το δυνατόν παραχώρηση μη χρησιμοποιούμενων δομών από τους ΟΤΑ και ακινητοποιημένου εξοπλισμού λόγω έλλειψης προσωπικού για την διεκπεραίωση έργων κοινής ωφέλειας. Πρέπει να καταγραφούν οι δυνατότητες αυτές ανά περιφέρεια και δήμους και να μην παραμένει σε αχρηστία η δημόσια περιουσία.
7. Το τέλος επιτηδεύματος το οποίο επιβάλλεται στις Κοιν.Σ.Επ. ακόμη και με μηδενικό εισόδημα οδήγησε σε νέα δυσβάστακτα χρέη στους ανέργους που τις ίδρυσαν (με καθοδήγηση από τα ΤΟΠΣΑ ΤΟΠΕΚΟ) πρέπει να καταργηθεί. Όσες Κοιν.Σ.Επ το πλήρωσαν (με δανεικά από φίλους και με έρανο για να κρατηθεί σε λειτουργία η Κοιν.Σ.Επ.) να επιστραφεί ή να συμψηφιστεί με μελλοντική φορολογική υποχρέωση. Να δοθεί 3ετής περίοδος χάριτος όπως σε άλλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Συνάδελφοι κοινωνικοί συνεταιριστές είναι η 3η χρονιά (από το 2012) αποκλεισμού, υποβάθμισης, απαξίωσης και παραγκωνισμού μας. Μόνο με την συσπείρωση θα μπορέσει η φωνή μας να γίνει αντιληπτή από την πολιτεία και από τους ευρωπαϊκούς κοινωνικούς φορείς.

Από το Δ.Σ του Πε.Μη.Κοιν.Σ.Επ Αττικής
Περιφερειακός Μηχανισμός Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Αττικής

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου